Αναγεννητική Ιατρική

Είναι ένας ραγδαία εξελισσόμενος κλάδος της ιατρικής που αποκαθιστά βλάβες, τραυματισμούς και φθορά των ιστών διεγείροντας τις διαδικασίες αυτοΐασης και αναγέννησης του ίδιου του ορανισμού μας, χρησιμοποιώντας αναγεννητικούς αυξητικούς παράγοντες και βλαστοκύτταρα.

Club